Καθαρισμός δικτύων θέρμανσης

Ο καθαρισμός του δικτύου θέρμανσης αποτελεί την ιδανική λύση για προβλήματα υφιστάμενων και παλαιών δικτύων, οφειλόμενα κυρίως στις επικαθήσεις λάσπης και ρινισμάτων μετάλλων.

Σε κάθε αστική περιοχή ο κύριος όγκος των εκπομπών CO2 προέρχεται από τα σπίτια (θέρμανση, ζεστό νερό, μαγείρεμα).

H θέσπιση ρυθμιστικών μέτρων για την επεξεργασία του νερού των εγκαταστάσεων θα είχε σημαντικά αποτελέσματα έναντι περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

Η Agas θέλοντας να συμβάλλει προς την κατεύθυνση μείωσης ενεργειακών απωλειών των κτηρίων, προσφέρει μέσω των υπηρεσιών της βασικές ενεργειακές κατευθύνσεις βελτίωσης στις εγκαταστάσεις συστημάτων ποιότητας του νερού.

Ο καθαρισμός των εγκαταστάσεων θέρμανσης και η χρήση συστημάτων επεξεργασίας νερού συνίσταται από όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ενεργειακής αποδοτικότητας καθώς επίσης πρακτικά, επιβάλετε από όλους τους κατασκευαστές των συσκευών.

Η αναγκαιότητα επεξεργασίας του νερού

Τα συστήματα νερού κλειστού κυκλώματος, είναι ο ποιο διαδεδομένος τρόπος θέρμανσης ή ψύξης εφαρμογών κτιριακών, βιομηχανικών και εμπορικών εγκαταστάσεων. Στο σύστημα αυτό η πρόθεση είναι γενικά να διατηρείται το ίδιο νερό στο σύστημα για αόριστο χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι χωρίς αποτελεσματική επεξεργασία, προϊόντα διάβρωσης και φυσαλίδες υδρογόνου σύντομα θα εμφανιστούν δημιουργώντας βλάβη ροής και μεταφοράς θερμότητας με αποτέλεσμα την ανεπαρκή και ενεργοβόρα λειτουργία των συστημάτων.

Νέα συστήματα θέρμανσης και ψύξης

Προκαταρκτικός καθαρισμός

Η διαδικασία είναι απαραίτητη αφενός για τη κινητοποίηση των εναποθέσεων και των αιωρουμένων στερεών έτσι ώστε να μπορούν να ξεπλυθούν από το σύστημα πριν από την λειτουργία της εγκατάστασης, και αφετέρου η αναστολή διάβρωσης όπου θα επεκτείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του συστήματος.

Ο καθαρισμός γίνεται με Long Life 300 για την προετοιμασία των μεταλλικών επιφανειών, και παθητικοποίηση με Long Life 100 αναστολέα διάβρωσης.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής και υλοποίησης του έργου, στο σύστημα μπορεί να εισχωρήσουν προϊόντα διάβρωσης, υπολείμματα κατασκευής (αλοιφές κολλήσεις), μικροβιακές σκωρίες και άλλου είδους ρύπανση. Είναι πολύ σημαντικό να καθαρίσετε αυτά τα υπολείμματα από το σύστημα προτού τεθεί σε λειτουργία.

Η αποτελεσματική αναστολή της διάβρωσης θα επεκτείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής ενός συστήματος και θα αποτρέψει μελλοντικά προβλήματα ρύπανσης, ωστόσο, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας αναστολέας διάβρωσης, οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να έχουν καθαριστεί για να επιτραπεί η δημιουργία ενός ισχυρού προσκολλητικού φιλμ στα μέταλλα με αναστολέα Long Life 100.

Μαύρη λάσπη στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης

Μαύρη λάσπη, γνωστή και ως μαγνητίτης. Πιο κοινός τύπος ιλύος (λάσπης) που βρίσκεται στα περισσότερα συστήματα κεντρικής θέρμανσης σε κάποιο βαθμό φιλτραρισμένο ή όχι. Ο μαγνητίτης είναι η μεταλλική σκωρία από χαλύβδινο εξοπλισμό προερχόμενο από θερμαντικά σώματα, περιβλήματα κυκλοφορητών, εναλλάκτες θερμότητας από χυτοσίδηρο καθώς επίσης από λέβητες χαλύβδινους ή χυτοσίδηρου.

Ρινίσματα σιδήρου και «λάσπης» στις σωληνώσεις.
Κάτοψη θερμαντικού σώματος. Σκουριά, λάσπη, μικροοργανισμοί εντός των υδροφόρων τμημάτων.
Σκουριά και λάσπη σε αντλία (κυκλοφορητής).

Υφιστάμενα συστήματα θέρμανσης και ψύξης

Η σειρά των καθαριστικών Long Life 410 & 800 για συστήματα που λειτουργούν με θερμαντικά σώματα και η σειρά Long Life 400 για ενδοδαπέδια συστήματα είναι τα πλέον κατάλληλα καθαριστικά, και μπορούν να αποκαταστήσουν τη ροή και μεταφορά θερμότητας ακόμα και στα πιο βαριά ρυπογόνα συστήματα χωρίς καμία απολύτως προετοιμασία π.χ. αύξηση της θερμοκρασίας του νερού προκειμένου να γίνει δραστικό το χημικό. Η σειρά των χημικών καθαριστικών Long Life καθαρίζει και με κρύο νερό.

Κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση σωμάτων περιέχει κατάλοιπα (σκουριά, λάσπη, μικροοργανισμούς κ.α.) οφειλόμενα από την αρχική πλήρωση του νερού αρχίζοντας σταδιακά την διαδικασία εσωτερικής διάβρωσης των μετάλλων με αποτέλεσμα την δημιουργία οξειδίων γνωστό ως μαγνητίτη «λάσπη» τα οποία μειώνουν την αποδοτικότητα του συστήματος θέρμανσης με αποτέλεσμα την αυξημένη κατανάλωση έως και 60%. Οι “λάσπες” και τα ρινίσματα σιδήρου κοστίζουν υπερβολικά, πάνω από 400 ευρώ το χρόνο!

Η μη επεξεργασία νερού οδηγεί τα παλαιά συστήματα θέρμανσης και ψύξης στην έμφραξη των σωληνώσεων, σωμάτων, ρυθμιστικών διακοπτών, λεβήτων, με προϊόντα διάβρωσης μειώνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα τους. Το κόστος και η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος που δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η θέρμανση και η ψύξη μπορούν να αποκατασταθούν πολύ αποτελεσματικά με τα χημικά καθαριστικά της GEL Hydrotechnology.

Αφού το σύστημα έχει πλυθεί και είναι καθαρό, οι αναστολείς διάβρωσης θα συνεχίσουν να λειτουργούν καλά για πολλά ακόμη χρόνια.

Ενδείξεις που επιβάλουν την εφαρμογή χημικών καθαρισμών

 • Μειωμένη θερμική απόδοση των επιφανειών εναλλαγής θερμότητας με συνέπεια σπατάλη καυσίμου και ενέργειας.
 • Εισαγωγή στο σύστημα υγρών επικίνδυνων στην υγιεινή (π.χ. βακτηρίδια σε δίκτυο ψύξεως)
 • Θόρυβος στον λέβητα προερχόμενος από μπλοκάρισμα εναλλάκτη από οξείδια του σιδήρου & επικαθήσεων ανθρακικού ασβεστίου (άλατα) από συχνές πληρώσεις νερού.
 • Μειωμένη ροή υγρών από «φράξιμο».
 • Συχνές διαρροές και φθορές αυλών λόγω διαβρωτικών αντιδράσεων.

Εξοικονόμηση καυσίμου

Εξοικονομήστε από 18% έως 50% του καυσίμου που σπαταλάτε με το πλύσιμο εγκαταστάσεων με τη μέθοδο Superflush των αντλιών Gel Superflush 40 σε συνδυασμό με τα καθαριστικά Long Life. Με την μέθοδο αυτή καταφέρνουμε να πλύνουμε αποτελεσματικά μία εγκατάσταση από 2 έως 4 ώρες.

Πριν και μετά την χρήση του Super Flush:

Στάδια χημικού καθαρισμού

Ένα παράδειγμα των βασικών σταδίων Χημικού Καθαρισμού ενός Λέβητα και του απαραίτητου χρόνου περιλαμβάνει τα κατωτέρω στάδια:

 • Απομόνωση της εγκατάστασης π.χ. του λέβητα.
 • Συνδεσμολογία του δικτύου ανακυκλοφορίας (αντλίας Superflush – πλαστικές σωλήνες) με τον λέβητα.
 • Προκαταρκτικός έλεγχος για διαρροές κυκλοφορώντας μόνο νερό και όχι χημικά.
 • Ανακυκλοφορία των διαλυμάτων των χημικών προϊόντων.
 • Εκκένωση μολυσμένων νερών, εξουδετέρωση των αποβλήτων και απομάκρυνση των προς νόμιμο κατεύθυνση.
 • Εξουδετέρωση των επιφανειών των λεβήτων, σωληνώσεων, σωμάτων και πλύσιμο μέχρι πλήρους απομάκρυνσης των υπολειμμάτων μαγνητίτη ή ανθρακικού ασβεστίου.