Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Υπηρεσίες

Εγκατάσταση φυσικού αερίου – υγραερίου

Το φυσικό αέριο είναι η σύγχρονη λύση για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο όσον αφορά τη θέρμανση της οικίας σας, το ζεστό νερό, τον κλιματισμό και το μαγείρεμα.

Η οικιακή εγκατάσταση φυσικού αερίου περιλαμβάνει τα εξής:

  • Μελέτη, διαδικασία έγκρισης, εγκατάσταση και σύνδεση με παροχή φυσικού αερίου – Υγραερίου
  • Εκπόνηση μελέτης και κατάθεση αυτής στην εταιρεία Αερίου.
  • Έλεγχος από την εταιρεία Αερίου τοποθέτηση μετρητή και σύνδεση της οικίας με το φυσικό αέριο.
  • Έναυση λέβητα φυσικού αερίου, δοκιμή και παράδοση της εγκατάστασης.

Η μακρόχρονη ενασχόλησή μας στον τομέα του φυσικού αερίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αντίληψη ότι το μέλλον του πλανήτη μας αφορά όλους!

Συντηρήσεις και επισκευές

Διαρκής υποστήριξη και ετήσια συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές των κατασκευαστών.

Η σωστή λειτουργία μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου και η διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης του συστήματος προϋποθέτει μια ποιοτική και συστηματική συντήρηση. Είναι σημαντικό η όποια εργασία ελέγχου ή συντήρησης να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς ενώ από την πλευρά μας είναι απαραίτητο να τηρούμε συγκεκριμένο αρχείο με τα έγγραφα που αφορούν το σύστημά μας και τις διαδικασίες συντήρησης που έχουμε πραγματοποιήσει.

Διαδικασίες όπως η συντήρηση των συσκευών φυσικού αερίου, ο καθαρισμός του λέβητα, η ρύθμιση του καυστήρα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 1 φορά ετησίως.

Καθαρισμός δικτύων θέρμανσης

Ο καθαρισμός του δικτύου θέρμανσης αποτελεί την ιδανική λύση για προβλήματα υφιστάμενων και παλαιών δικτύων, οφειλόμενα κυρίως στις επικαθίσεις λάσπης και ρινισμάτων μετάλλων.